Navigatie overslaan

Programma & Uitslagen

De Club & Historie

De fusieclub sv CWO heeft een unieke mogelijkheid om oude patronen te verlaten en maximaal in te spelen op de hedendaagse en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. CWO is dan ook... “meer dan een club”.

Onze visie

De visie is gebaseerd op 3 pijlers:

  • voetbal
  • organisatie
  • maatschappelijke waarde

Een sport heeft helden nodig. Daarom is een aantrekkelijk, op niveau spelend 1ste elftal van groot belang. CWO is daarbij wel een club, waarbinnen het product voetbal in al zijn vormen zodanig wordt aangeboden dat het een ieder kan boeien en binden. Zij biedt de mogelijkheid om de voetbalsport te bedrijven van 4 tot 60 jaar. Gezelligheid, geborgenheid en talentontwikkeling gaan hand in hand.

Binnen CWO vormt het 1ste elftal van de zaterdagafdeling het speerpunt van het technische beleid. De zondagafdeling wordt op prestatief niveau gehandhaafd echter uitsluitend als opleidend en ondersteunend onderdeel van het technische beleid. Binnen dit technische beleid speelt de jeugdopleiding een dusdanige centrale rol, dat binnen 3 tot 5 jaar, het 1ste elftal voor minimaal 75% uit spelers bestaat, die uit haar eigen jeugd zijn voortgekomen.

Het prestatieve beleid van de voetbalclub wordt op geheel andere wijze en gescheiden ingevuld (organisatorisch, aandacht) van de rest van de (recreatief) spelende leden, om zo optimaal de aandacht te richten op beide steunpilaren. Het technische beleid wordt uitgevoerd door een professionele Technisch Coördinator.

In een wereld van stijgende lasten, complexere regelgeving en een veranderde houding van de leden vraagt een vereniging om een andere organisatie dan van oudsher gebruikelijk is geweest. CWO verlaat oude patronen en creëert een duurzame organisatie opgebouwd uit vrijwilligers, die op noodzakelijke onderdelen professioneel worden ondersteund. “Nieuwelant” zoekt hiervoor actieve samenwerking met Gemeente, KNVB, collega-verenigingen en scholen om de organisatie daar waar mogelijk te verstreken, combineren of aan te vullen. Welke stappen CWO echter ook zet richting professionalisme, haar basis blijft het enthousiasme van de leden. Dat enthousiasme zal weer worden overgedragen op een volgende generatie en daarmee blijft de vereniging zijn rol als belangrijkste maatschappelijke ontwikkeling behouden.

Voetbal heeft een enorme maatschappelijke aantrekkingskracht en biedt intrinsiek de mogelijkheid om belangrijke maatschappelijke problemen positief te beïnvloeden, zoals het bestrijden van overgewicht, naschoolse opvang en de integratie van allochtonen.

CWO speelt, met (deels) actieve professionele ondersteuning, adequaat in op deze ontwikkelingen en maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die Overheid en Gemeente gaan bieden.

Clubhistorie

De geschiedenis van sv CWO begint als op 19 september 1920 personeel van melkfabriek Hollandia een voetbalvereniging opricht. Een club met 12 leden en zonder veld zodat in het eerste jaar van haar bestaan uitsluitend uitwedstrijden konden worden gespeeld.

Door toedoen van de toenmalige directeur Marius Hummelinck, kregen de voetballers in de zomer van 1921 een veld aan de Galgkade, inclusief clubgebouwtje. Naast Hummelinck was ook J. Klinkenberg een naam die ook nu nog bekend in de oren klinkt. Hij was 24 jaar lang voorzitter van de club.

In 1952 verhuist de club naar Park ‘t Nieuwelant waar een gloednieuw sportpark was aangelegd. Het iconische clubhuis bestaat nog steeds en is onder meer onderkomen voor de Buurtvrouw en een hondenopvang.

Een fusie met Satelliet in 1989 zorgde voor een nieuwe verhuizing. De club bleef wel in het park, maar nu aan de kant van de Kethelweg. De naam veranderde in HSC (Hollandiaan Satelliet Combinatie).

Op 1 juli 2008 volgde de (hopelijk) laatste fusie met RKWIK en HVO en kreeg de club de naam CWO.

De tweede pijler van CWO was vv HVO. Deze club ontstond in 1928 net als De Hollandiaan als personeelsvereniging van het Havenbedrijf Vlaardingen Oost aan de Vulcaanhaven. Op het uitgebreide terrein van dit bedrijf werd een veld aangelegd wat jaren dienst heeft gedaan. Bekende namen uit die tijd (en later) waren dhr. Jonker, directeur van het Havenbedrijf; Jan Ploeg en Wout Barendregt, beiden tot op gevorderde leeftijd actief voor de club.

Na de oorlog volgen wat omzwervingen langs diverse terreinen, waaronder het veld op de Industrieweg en het complex in de Zuidbuurt (waar nu DVO ‘32 speelt). Eind jaren zestig betrekt HVO een nieuw complex aan de Zwanensingel in Holy waar het tot de fusie in 2008 blijft spelen.

In het sterk verzuilde Vlaardingen van vóór WO II bleek ook een sterke behoefte aan katholieke clubs, wat in de beginjaren ‘30 resulteerde in de oprichting van onder meer een turnvereniging (met later zelfs een damesafdeling). Op 19 juni 1934 werd de eerste voetbalwedstrijd gespeeld en in april 1935 werd een veld aan de Maassluissedijk in gebruik genomen. Na de oorlog werd verhuisd naar een veld aan de Kethelweg waar ook de befaamde ‘groene keet’ een plek vond.

In 1951 verhuisde de club naar de Babberspolder waar het de nodige ups en downs meemaakte. Met de fusie in 2008 kwam een einde aan deze vereniging.

Vlak voor de fusie verscheen een boek over de historie van RK WIK: 75 jaar voetballen bij RK WIK ‘Gezellig en sportief’, waarvan nog een handvol exemplaren verkrijgbaar zijn.

Alle clubs hebben in 2015 een grote reunie georganiseerd. Op diverse Facebookpagina’s zijn de herinneringen daaraan (én aan de jarenlange voorgeschiedenis) bewaard gebleven.