Navigatie overslaan

Programma & Uitslagen

Over CWO

Bestuur & Commissie

Bestuur

  • Bestuursleden worden voor 3 jaar gekozen en treden daarna (op toerbeurt) af of worden herkozen
  • Ieder bestuurslid heeft één of meerdere connecties met de verschillende commissies.
  • In geval van bestuur beslissingen geldt bij gelijk aantal stemmen recht van veto voor de voorzitter.

Commissie

Ter ondersteuning van het bestuur zijn een aantal commissies benoemd met als taak, elke commissie op zijn gebied, uitvoering te geven aan het gedefinieerde beleid.

Andere handige emailadressen: