Wie doet mee?

Wie wil meepraten over de toekomst van de club?
Dan verwachten we je op de Algemene Ledenvergadering op 30 oktober a.s.

Wie heeft interesse in een bestuursfunctie?

Op de ALV treden Jason Stoop en Sjaak van der Kroon af en zij zijn niet herkiesbaar.

Wie wil wel helpen, maar niet in het bestuur?

Dan hebben we nog wel wat anders voor je:
– hulp bij de uitgifte van (sponsor)kleding
– hulp achter de bar
– hulp bij het wedstrijdsecretariaat
– hulp als scheidsrechter

WIE DURFT?!

Deel dit bericht!