Archief

Archief per maand: april 2021

CWO & Meiden / Vrouwen voetbal: Gouden Combinatie Wil Overwinnen!

Wij hebben de ambitie uitgesproken om ons als club verder te ontwikkelen in het vrouwenvoetbal. We hebben ons in gesprekken laten adviseren door externe deskundigen en hebben een ambitiedocument opgesteld. We zijn op zoek naar een TC coördinator meiden/vrouwen en een ervaren trainer voor de meiden om deze plannen te realiseren. Het ambitiedocument vind je hier terug.

Wil je hierover met ons in gesprek? Neem dan contact op met tc@svcwo.nl

Update vanuit CWO!

Beste CWO-er,

Het afgelopen jaar hebben wij helaas veel plannen niet kunnen uitvoeren vanwege de omstandigheden die pandemie met zich meebracht en het effect van stilgelegde competities en trainingen. De afgelopen periode zijn wij met de voorbereidingen gestart voor het nieuwe seizoen 2021-2022, waarin we alsnog aan de slag willen met onze plannen en ambities. Graag praten wij jullie via deze berichtgeving even bij!

Met diverse vrijwilligers is er gepraat over wat goed gaat, maar ook wat nog beter zou kunnen. Zowel op bestuursgebied, de koers die CWO wil gaan varen en hoe we die willen bereiken, alsook op het gebied van de Technische Commissie, het Wedstrijdsecretariaat en de wensen voor een op te zetten Jeugdcommissie.

TC jeugd

Vanuit deze gesprekken zijn wij in onderling overleg tot de conclusie gekomen dat op een aantal technische posities mensen staan opgesteld die een ander inzicht hebben dan wij als bestuur, in hoe en op welke wijze wij onze doelen willen bereiken en de club verder willen helpen. Voor nu betekent dit dat wij volgend seizoen een andere invulling gaan geven aan de huidige jeugd TC.

Momenteel is Ed Moelker als TC coördinator verantwoordelijk voor de onderbouwteams, Murat Davranmaz voor de middenbouwteams en Umit Gulseren voor de teams van de bovenbouw.

In het volgende seizoen ziet de indeling er als volgt uit:

Voor de pupillen (VoetbalsGoal t/m JO12) zal Ed Moelker de TC coördinator blijven. Voor de junioren (JO13 t/m JO19) zijn wij op zoek naar een andere TC coördinator.

Deze TC coördinatoren zullen op administratief en organiserend vlak ondersteund worden door Murat Davranmaz in een nieuwe rol van TC secretaris.

Umit Gulseren, de huidige TC coördinator bovenbouw, zal zich komend seizoen blijven inzetten als hoofdtrainer van JO19; het met HBSS gecombineerde elftal wat in zomer 2020 gestart is, en wat onder de corona omstandigheden hun potentie nog niet aan het grote publiek heeft kunnen laten zien. Hier kan hij meer ervaring opdoen en de kennis vanuit zijn behaalde UEFA Youth – TC3 diploma gaan inzetten om dit team naar een hoger niveau te begeleiden.

Als bestuur spreken wij onze waardering uit over het vele en harde werken wat er door Umit en Murat is verricht ten behoeve van de club in hun rol als TC coördinator de afgelopen 2 jaar. Wij zijn ervan overtuigd dat zij ook in het volgend seizoen in hun (nieuwe) rol verder mee bouwen aan de dromen van de mooie club CWO!

Meiden/vrouwenvoetbal

Daarnaast zijn er ook gesprekken gevoerd over het meiden/vrouwenvoetbal binnen CWO. Wij hebben de ambitie uitgesproken om ons hier als club verder in te ontwikkelen. We hebben ons in gesprekken laten adviseren door externe deskundigen en hebben een ambitiedocument opgesteld. We zijn op zoek naar een TC coördinator meiden/vrouwen en een ervaren trainer voor de meiden om deze plannen te realiseren. Het ambitiedocument zal binnenkort op de website terug te vinden zijn.

Met deze nieuwe doelen ontstaat voor de jeugd een 3-koppige TC met een TC-secretaris, waarmee wij onze ambities tot een betere doorlopende lijn van onderbouw richting senioren willen vormgeven.

Jeugdcommissie

Ook zijn wij in gesprek met nieuwe vrijwilligers die graag een opstart willen maken met een Jeugdcommissie voor komend seizoen. Hierbij kijken wij nog welke taken en activiteiten hierin worden opgenomen, dit in samenwerking met het Wedstrijdsecretariaat. Vanuit de Jeugdcommissie zal ook een directe lijn gaan lopen met de afdelingscoördinatoren. Met het inzetten van een Jeugdcommissie gaan wij ervan uit dat de TC-coördinatoren ondersteund worden in hun organiserende taken waardoor zij zelf meer tijd en ruimte krijgen voor begeleiding van trainers en het verhogen van de technische inhoud op het veld.

Tevens zal er aandacht komen voor het opleiden en ontwikkelen van de jeugdtrainers door het aanbieden van zowel pupillen- als juniorentraining op de club.

Selectietrainers

Vanuit de zaterdagselectie, zowel de hoofdtrainers als andere betrokkenen, is uitgesproken dat zij komend seizoen meer betrokken willen en kunnen worden bij de verdere ontwikkeling van de jeugdafdeling. Er zullen momenten gepland worden waarbij met de jeugdtrainers wordt gesproken over de inhoud van de trainingen en de spelwijze die past bij de ambities en spelplezier van de teams en hun trainers.

Financiën

Op financieel vlak kunnen wij aangeven dat de corona effecten onder controle zijn en we een beheersbare financiële situatie hebben. Nog niet alle contributies over dit seizoen zijn betaald, maar er druppelt nog wel wat binnen. Verder hebben we gebruik kunnen maken van een aantal tegemoetkomingen van zowel de lokale als de rijksoverheid. Als bestuur hopen wij voor de senioren een contributie-geste te kunnen doen voor volgend seizoen. Zodra bekend is in welke vorm en onder welke voorwaarden, dat laten wij dat weten.

Kantine

Op de zaterdagen misten veel mensen hun vertrouwde voetbaldag. Gelukkig hebben zij dit gemis weten om te zetten in actie en hebben zij met elkaar de kantine stukje bij beetje verbouwd en gerestyled de afgelopen maanden. Door de inzet van vele vrijwillige handige handjes hebben wij nu een fantastisch mooie kantine, waarin we hopelijk snel elkaar weer kunnen ontmoeten met een drankje!

Kleding

Het kleding contract met Masita via sporthuis Mart van Dam loopt eind van dit seizoen af. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met nieuwe kleding aanbieders; maar als bestuur hebben wij besloten om nog niet per komend seizoen met een nieuwe aanbieder in zee te gaan. Gezien de onzekere periode, zowel op financieel als op competitie en teamgebied, vinden wij het niet gepast om nu een nieuwe overeenkomst voor een aantal jaar aan te gaan waarin wij toch ook als club forse investeringen zouden moeten doen in de vervanging van nu nog goede kleding. Voor het seizoen 2021-2022 zullen wij dan ook een 1 jarige verlenging aangaan met het merk Masita maar dan via Teamwear Concept (Vlaardingen – Hoogstad). Het komend seizoen gaan wij als club behoudend om met kleding aanschaf en verzoeken jullie hier dan ook rekening mee te houden in je teams en alleen noodzakelijke kleding aan te schaffen. Binnenkort zal er verder worden gecommuniceerd over de nieuwe werkwijze via Teamwear Concept.

Einde seizoen

Eind mei zullen wij de ALV over seizoen 2019-2020 alsnog organiseren. Hierover krijgt u apart bericht. Deze ALV zal worden gehouden in een digitale vorm, we gaan er nu nog niet van uit dat wij voor eind mei met meerdere leden in de kantine mogen samenkomen helaas.

Voor het einde van het lopende seizoen hopen wij nog een spetterende afsluiting te kunnen verzorgen voor alle teams in de eerste weken van juli. Alles afhankelijk van de maatregelen natuurlijk.

Wij hopen u hiermee weer geïnformeerd te hebben over veel lopende zaken. Mocht er een onderwerp bij zitten waar u zich door aangesproken voelt en graag over verder wil praten of u weet iemand die geschikt is voor een van de vrijgekomen posities, dan gaan wij graag met u in gesprek!

Met sportieve groet,

Het bestuur van CWO

Bianca, Ed, Robert, Jan, Erhan, Murat en Pleun