Archief

Archief per maand: juli 2021

CWO Doet was een zéér geslaagde dag!

CWO DOET was een meer dan geslaagde dag.

Wat hebben de enthousiaste vrijwilligers allemaal gedaan op deze toch wel warme dag?

  • De afrastering langs een deel van veld 2 is, in de volle zon, verwijderd, zodat er meer ruimte is om de pupillen doeltjes kwijt te kunnen.
  • Bij de Businessruimte is de deur vervangen door een glazenschuifdeur, dit is grotendeels klaar.
  • Beneden heeft er een ruimtewisseling plaatsgevonden van het ballenhok, de werkplaats en waarbij een kledingruimte is gerealiseerd.
  • De stellingen in de bergruimte onder de tribune zijn zo geplaatst dat er heel veel bergruimte is ontstaan.

Al met al is veel werkverzet en heel veel gezweet.

Dank aan alle vrijwilligers die deze dag mede tot een succes hebben gemaakt!

Bestuursupdate Juli 2021

Beste CWO-er!

Het seizoen zit er weer op, de trainingen zijn afgelopen en we maken ons allemaal op voor een fijne zomer en hopelijk nog een goede vakantie.

Graag willen we jullie nog even bijpraten over welke mooie ontwikkelingen er in de laatste maanden gerealiseerd zijn binnen de club.

Seizoen afsluiting

Afgelopen weekend was daar de spetterende seizoen afsluiting voor zowel de senioren als de jeugd. Wat een fantastisch weekend was dit! Mooie 7×7 wedstrijden op vrijdagavond, met veel onderling sportieve strijd en supergave activiteiten op zaterdag. Volop publiek langs de velden en een gezellig drukke kantine. Gelukkig weten we nog hoe het ook kan binnen CWO!

En op de valreep van dit seizoen konden we gelukkig ook onze Leden van Verdiensten nog in het zonnetje zetten. Tijdens de laatste ALV is unaniem besloten om Joke van Dijk, Piet Bravenboer, Willem van Hoof en Ries van Rossum te benoemen als Lid van Verdienste van CWO. Dit vanwege hun tomeloze jarenlange inzet op de club, de een wat meer op de voorgrond en de ander wat meer achter de schermen, maar evengoed nodig om alles binnen de club te laten reilen en zeilen. Waarvoor onze hartelijke dank! Wij hopen dat jullie nog lang bij de club actief blijven!

Jeugd-Wedstrijd commissie

Verder kunnen we aankondigen dat we vanaf komend seizoen een Jeugd-Wedstrijd commissie (JWC) hebben. Een enthousiaste groep vrijwilligers onder aanvoering van Theo van Ravenzwaaij en bestuurssecretaris Vincent Verstift die zich expliciet bezig gaan houden met de organisatie van het jeugdvoetbal. Zij zullen straks zorgen voor een Warm Welkom voor nieuwe leden en hun ouders en vertellen hen dat wij zo’n leuke club zijn, wat leden en ouders van ons mogen verwachten en wat wij van hen verwachten. Natuurlijk worden de bestaande leden en ouders niet vergeten, per team/leeftijdsgroep zullen er kennismakings- en informatiemomenten gepland worden voor het nieuwe seizoen waarin de JWC, de trainers, spelers en de ouders met elkaar afspraken maken over het voetbalseizoen. Het is een commissie in ontwikkeling met heel veel plannen die het komend seizoen verder ingevoerd worden. Met een intensieve samenwerking tussen de JWC en de Ledenadministratie en het Wedstrijdsecretariaat maken we weer een mooie stap binnen de club.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is CWO-Voetbaldag-100721-53-1-1024x683.jpg

Kernteam De Blauwe Draad

Daarnaast is een klankbordgroep ontstaan die zich vooral bezig gaat houden met de technische kant van het voetbal. Dit Kernteam De Blauwe Draad, bestaande uit Jeff Stans, Chris Latupeirissa. Gert Jan Pleijsier, Ed Moelker, Kevin Hoogewoning, Jean Paul Vink wordt aangevoerd voor Karim Adlaoui, die hiermee ook toetreed tot het bestuur met de portefeuille Technische Zaken. Zij zullen zich de komende tijd bezig gaan houden met het technisch beleid, trainersontwikkeling en de doorlopende voetballijn van jongste jeugd naar senioren. Binnenkort horen jullie meer over hun plannen!

Veilig Sportklimaat

Het komend seizoen zullen wij ook in de aanstelling van onze trainers en leiders op de velden een slag maken in een stukje professionalisering. Voor elke trainer / leider volgt een vrijwilligersovereenkomst waarin wederzijdse afspraken staan vermeld. Tevens vragen wij van elke vrijwilliger die met jeugd werkt een VOG op. Pleun Onderdelinden heeft zich als Vertrouwens Contact Persoon aangemeld, dus ook op het gebied van Veilig Sportklimaat zullen we het komend seizoen stappen maken om voor iedere speler een plezierige voetbalclub te zijn.

Technische Commissie

Al eerder kondigden wij aan dat er in de Technische Commissie veranderingen in de bezetting zijn voor komend seizoen. Helaas heeft Murat Davranmaz aangegeven vanwege gezondheidsredenen behoefte te hebben aan een time out om uiteindelijk weer fit en actief terug te keren bij CWO zodra hij daar aan toe is. Vanzelfsprekend staat gezondheid voorop en blijft onze deur voor hem open staan en geven wij hem alle rust en ruimte die hij hiervoor nodig heeft.

Dit betekent dat in de TC Ed Moelker verantwoordelijk is en blijft voor de pupillen (VoetbalsGoal t/m JO12) en dat wij voor de junioren nog steeds een vacature hebben. Kernteam de Blauwe Draad zal vooralsnog de eerste opvang doen van de taken die er hierdoor blijven liggen.

Bestuur

Op bestuursgebied zorgen bovenstaande ontwikkelingen voor een andere samenstelling. Tevens hebben we u eerder aangeven dat Jan Bloem is afgetreden als secretaris. De nieuwe samenstelling is als volgt:

– Bianca Post (voorzitter a.i.);

– Vincent Verstift (secretaris, portefeuille Jeugdcommissie);

– Erhan Sen (penningmeester, portefeuille Ledenadministratie en Zaalvoetbal);

– Robert Boot (lid, portefeuille Facilitaire zaken, Wedstrijdsecretariaat a.i.)

– Pleun Onderdelinden (lid, Vertrouwens Contact Persoon, portefeuille Activiteitencommissie);

– Karim Adlaoui (lid, portefeuille Technische Zaken);

– Ed Onderdelinden (lid, portefeuille Kantinezaken, contactpersoon selectie).

Het bestuur is actief aan de slag met de nieuwe wetgeving vanuit de overheid, de WBTR, samen met de ondersteunende stichtingen binnen CWO. Verder pakken wij in het nieuwe seizoen het toekomsttraject #CWO2030 verder op. Ook zijn wij vanuit het Vlaardingse Sportakkoord betrokken bij de pilot voor het gebruik van de vrijwilligersapp Taakie. Daarover informeren wij u later verder. In oktober/november hopen wij weer een normale ALV te houden waarin we naast de formele verplichtingen die nu eenmaal bij verenigingen horen, ook een thema avond voor leden willen houden. Heeft u ideeën, laat het ons dan vooral weten!

Gelukkig kunnen wij ook melden dat we het financiële seizoen hebben afgerond per 30 juni. Met alle tegemoetkomingen en een constructieve sturing op de inkomsten en uitgaven kunnen wij alvast aangeven dat, zoals het er nu uitziet, we geen verlies hebben geleden afgelopen jaar. Wij danken alle trouwe leden en sponsoren die hun contributie en facturen zijn blijven betalen hartelijk voor deze steun. Zoals aangegeven worden de seniorleden gecompenseerd voor hun loyaliteit door het verstrekken van een clubkaart met een bijdrage vanaf 1 september (zie eerdere communicatie voor de voorwaarden).

Kleding

Zoals al eerder aangegeven hebben wij het aflopende kleding contract met Masita voor 1 jaar verlengd via dealer Teamwear. We hebben voor dit tussenjaar gekozen om de kledinglijn Forza (blauw met zwarte band) te hanteren. Er zijn al veel teams die hier kleding van hebben aangeschaft omdat de oorspronkelijk CWO-lijn Barca niet meer beschikbaar was.

Er wordt op korte termijn een inventarisatie per team gedaan welke kleding er is en wat aangevuld moet worden. We adviseren elk team om komend jaar geen grote, niet noodzakelijke investeringen in kleding te doen.

Ook zullen wij komend seizoen een oproep doen voor creatieve ideeën voor een echt CWO tenue. Wij denken dat de tijd rijp is voor een onderscheidend tenue voor alle leden van de club en willen dit meenemen in de onderhandelingen voor een nieuwe kleding leverancier.

Huurder kantoorruimte

Per afgelopen mei is onze vaste huurder Vlaardingen In Beweging (VIB) verhuisd naar het oude pand van Unilever, het kantoor bij ons werd te krap voor de steeds verdere uitbreiding van hun activiteiten. Natuurlijk vinden we dit om meerdere redenen erg jammer. Niet in de laatste plaats omdat we nu een kantoorruimte overhouden, waar geen huurinkomsten meer tegenover staan. Zoekt u of weet u iemand die nog een fijne ruimte zoekt om met een aantal medewerkers kantoor te houden, waarbij het overdag lekker rustig is en ’s avonds altijd gezellig, neem dan even contact op met het bestuur en we bespreken graag of we hierin kunnen samenwerken!

Klaas

Het doet ons trouwens goed om te vermelden dat Klaas Bloem voorzichtig weer aan het proberen is om met zijn camera te spelen. We hebben goede hoop dat we dan ook Klaas komend seizoen weer op de club zullen zien.

Kantine

In de mooi opgeknapte kantine merken we dat iedereen het weer fijn vindt om terug te zijn. De kantine commissie is druk met alle activiteiten en ook de invoering van de overheidsregels omtrent het verminderen van het plastic gebruik. Het is nog even zoeken hoe en wat, maar dan draaien we ook daar weer als een tierelier. In de zomermaanden is de kantine trouwens elke donderdagavond en zaterdagmiddag geopend voor een hapje en een drankje met je CWO vrienden.

Selectie

De selectie heeft nu vrijaf en vanaf 31 juli begint hun trainingsprogramma weer. Er zijn spelers vertrokken en weer spelers aangehaakt, onder leiding van Jeff Stans hebben zij een mooie ambitie voor komend seizoen. Helaas kunnen we in augustus nog niet optimaal op eigen terrein van hen genieten bij de oefenwedstrijden, want die zijn vanwege het onderhoud van veld 1 en 2, voornamelijk ingepland bij andere clubs.

Gezocht

Al met al zijn er de laatste maanden diverse nieuwe vrijwilligers opgestaan om zich samen in te zetten voor de leuke club CWO. Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee en dankbaar voor!

Maar er zijn altijd meer mensen nodig om alle wensen en ideeën die we hebben voor de club, uitgevoerd te krijgen. We hebben dan ook nog steeds een Gezocht-lijstje:

Wedstrijdsecretaris – Coördinator Senioren:

o Wedstrijden plannen, indelen en faciliteren, communicatie reguliere seniorenteams – 1-2 dagdelen per week

* TC coördinator Junioren (JO13 – JO19):

o Trainersontwikkeling, teamindeling, technische inhoud afstemmen, begeleiding op het veld, 2-3 dagdelen in de week.

Coördinator Vrouwen/Meiden voetbal (MO17/MO19 en VR1/2):

o Aanspreekpunt voor de meiden/vrouwen, wat hebben zij nodig binnen de club? 2 dagdelen per week.

* Webmaster:

o Plaatsen van berichten op social media, beheren Cloud, achterkant website (WordPress), email beheerder, 1 dagdeel per week

* Razende reporter langs de lijnen, zowel schrijvende pers als fotografen gezocht:

o Aanwezig bij leuke wedstrijden in het weekend en overige activiteiten, 2 dagdelen per week

* Coördinator verhuur:

o Afstemmen gebruik clubhuis en velden door overige partners, planning beheren en afspraken vastleggen, 1-2 dagdelen per week

* Bar en keuken medewerkers:

o Gezellig drankjes en hapjes bereiden en serveren, 1 dagdeel in de week,

* Coördinatoren, trainers en leiders pupillenteams:

o Alle voorkomende posities rondom een jeugdteam, 2 x training van 1 uur en een wedstrijd in het weekend

* Medewerkers klusploeg:

o Allerhande voorkomende kleine onderhoudsklusjes, 1 dagdeel in de week

* Kantinemedewerker/Wedstrijdsecretaris zondag (aanwezigheidsdienst):

o Coördinatie en openstelling clubhuis op zondag, hele dag

* Leden activiteitencommissie:

o Op afroep leuke extra activiteiten organiseren voor de club, afhankelijk van het moment.

Staat er iets bij wat je aanspreekt, of wil je wel iets doen, maar weet je niet wat je voor de club zou kunnen betekenen? Neem dan contact op met iemand van het bestuur of van de commissies, dan praten we je graag bij met een kop koffie erbij.

Belangrijke data:

Weekend 17 – 18 juli: CWO Doet

– Een weekend waarin er onderhoud en klussen worden gedaan. Heb je tijd en wil je je handen uit de mouwen steken, meld je dan aan via vrijwilligerscoordinator@svcwo.nl

Selectie CWO 1 Heren – zaterdag

1e training: zaterdag 31 juli

De eerste bekerwedstrijd is op 4 september. De competitie start op 25 september.

Selectie CWO 1 Heren – zondag

1e training: n.t.b.

De eerste bekerwedstrijd is op 5 september. De competitie start op 26 september

Senioren – Heren en Vrouwen – zaterdag en zondag

1e training: vanaf 23 augustus

De eerste bekerwedstrijd is op 4 en 5 september. De competitie start op 25 en 26 september.

Jeugd onderbouw JO8 – JO12

1e training: 23 augustus (afhankelijk per team van de beschikbaarheid van de trainers, zie voor meer info de Whatsapp groepen van de teams)

De competitie (4 fases) start op 4 september. Geen bekerwedstrijden!

VoetbalsGoal begint zaterdag 4 september met de 1e training.

Jeugd bovenbouw JO13 – JO19 & MO17

1e training: nog nader te bepalen

De eerste bekerwedstrijd is op 4 september.

De competitie start op 25 september.

Meer informatie volgt via de verschillende team – appgroepen en de website!

Als we dit zo voor u op een rijtje zetten, krijgen wij hier toch wel een heel trots en dankbaar gevoel van! Het is fijn te ervaren dat er op de club, ondanks dat we elkaar in Coronatijd niet vaak hebben gezien, een positieve vibe hangt. En dat geeft energie!

We hebben dan ook zin in het nieuwe seizoen, waarin we hopelijk vrij blijven van nieuwe coronamaatregelen.

Voor nu wensen wij u een fijne zomer, geniet ervan en tot snel weer langs de velden van de leukste club van Vlaardingen!

Met sportieve groet,

Bianca, Erhan, Vincent, Ed, Pleun, Karim, Murat, Robert

Seizoensafsluiting CWO

Wat was het een topweekend!

7×7 toernooi met 12 teams, van selectie tot jeugdtrainers, van vrienden van tot ouwe bekenden…..veel lol, een paar geblesseerden, mooie reddingen, uithijgende spelers, en een volle kantine! Kijk hier de foto’s terug van een geslaagde vrijdag avond: https://photos.app.goo.gl/HcnXdzzQcDAcHjWv5

En toen was het zaterdag, en met een waterig zonnetje en een broeiende temperatuur maakten we ons op voor een volle voetbaldag georganiseerd door VZ Sport, mogelijk gemaakt door het Fonds Vlaardingen – Schiedam.

Wat een topdag! Kijk hier voor de foto’s: https://photos.app.goo.gl/YQaPj4j5C1ugbAho7

En ook konden we de Leden van Verdiensten in het zonnetje zetten. Zie hier de foto’s: https://photos.app.goo.gl/rhSCQPM7mLFqt6wYA

Al met al een geweldig weekend, we hebben genoten, vrijwilligers, spelers, publiek: BEDANKT! Het was top! Tot na de zomer, dan zien wel elkaar weer bij de leukste club van Vlaardingen!

CWO Doet 17 juli a.s.

Beste CWO-er!

Komend weekend zaterdag 17 en zondag 18 juli is er CWO Doet! De vertraagde klusdag afgeleid van NL Doet. https://svcwo.nl/nieuws/cwo-doet-doe-jij-mee/

Dat betekent dat de kantine zaterdag 17 juli niet geopend is voor publiek.

Wil jij nu heel graag wel een drankje drinken zaterdag op de club, meld je dan op  vrijwilligerscoordinator@svcwo.nl of bij Robert en Ronald, en help mee met de klussen die gedaan moeten worden en krijg je daarna alsnog een drankje…… van de club 😊

Tot zaterdag!