Update nieuw clubtenue CWO

Beste CWO-er,

Een paar weken geleden vroegen wij jullie om met ons mee te denken over een nieuw clubtenue. Er is toen een link gedeeld met een vragenlijst.

De hoeveelheid reacties overtrof onze stoutste verwachtingen; wat een enthousiasme! Dank daarvoor, wij waarderen dat zeer! Ruim 95% van de reacties heeft aangegeven dat een uniek clubtenue een goed idee is, waarbij ruim 78 % ook aangeeft dat er ook afgeweken kan worden van de kleuren blauw en wit.

Van de 4 tenue voorstellen zijn er 2 met overgrote meerderheid aangeklikt. Een voorstel met ruim 55% en het andere met ruim 31%; deze 2 voorstellen worden dan ook verder uitgewerkt.

Het vervolg traject ziet er als volgt uit; naar aanleiding van de vragenlijst hebben een aantal leden enthousiast hun medewerking aangeboden om verder met ons mee te denken over de ontwikkeling van dit tenue. Er zijn ook veel losse interessante opmerkingen uit de vragenlijst gekomen; bv over de opvallendheid van de kleuren en strepen, boordjes en kragen, hoe staan de verschillende logo’s erop, een vrouwenversie etc.

Op korte termijn komen deze leden dan ook bij elkaar om met de 2 voorkeurs modellen verder aan de slag te gaan en deze te gaan finetunen op basis van de opmerkingen. Dit doen zij in samenwerking met de ontwerper van de tenues.

Parallel daaraan gaat een andere commissie van afgevaardigden uit het bestuur, de club en de kledingcommissie in gesprek met een aantal geselecteerde kledingleveranciers op basis van een pitch over de club en een zogenaamd bestek waarin is opgenomen hoeveel tenues en andere kledingstukken er nodig zijn.

Tijdspad:

Ook hebben we een tijdspad gemaakt. In de week van 21-27 februari a.s. willen we een online stemming doen, die ALV proof is. In deze stemming kunnen de leden een definitieve keuze maken uit de 2 gefinetunede modellen. Zodat we voor 1 maart a.s. de definitieve versie mee kunnen nemen naar de gekozen kledingleverancier.

Tot zover de update, we houden jullie op de hoogte van de vorderingen!

Met sportieve groet,

Namens bestuur en kledingcommissie

Bianca, Vincent, Erhan, Pleun, Ed, Karim, Robert en Pascal

Deel dit bericht!
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: