Copyright © 2008 Sportvereniging Combinatie Wil Overwinnen. Alle rechten voorbehouden. Design by MilRo
| Programma | Uitslagen | Trainingstijden | Kleedkamers | CWO Kleding | Lid worden? |

Organisatie

De vereniging is als volgt georganiseerd:

 • Visie op CWO : "... meer dan een club."

   

  De fusieclub sv CWO heeft een unieke mogelijkheid om oude patronen te verlaten en maximaal in te spelen op de hedendaagse en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. CWO is dan ook... “meer dan een club”.

  De visie is gebaseerd op 3 pijlers: 

  Voetbal
  Een sport heeft helden nodig. Daarom is een aantrekkelijk, op niveau spelend 1ste elftal van groot belang. CWO is daarbij wel een club, waarbinnen het product voetbal in al zijn vormen zodanig wordt aangeboden dat het een ieder kan boeien en binden. Zij biedt de mogelijkheid om de voetbalsport te bedrijven van 4 tot 60 jaar. Gezelligheid, geborgenheid en talentontwikkeling gaan hand in hand.

  Binnen CWO vormt het 1ste elftal van de zaterdagafdeling het speerpunt van het technische beleid. De zondagafdeling wordt op prestatief niveau gehandhaafd echter uitsluitend als opleidend en ondersteunend onderdeel van het technische beleid. Binnen dit technische beleid speelt de jeugdopleiding een dusdanige centrale rol, dat binnen 3 tot 5 jaar, het 1ste elftal voor minimaal 75% uit spelers bestaat, die uit haar eigen jeugd zijn voortgekomen.

  Het prestatieve beleid van de voetbalclub wordt op geheel andere wijze en gescheiden ingevuld (organisatorisch, aandacht) van de rest van de (recreatief) spelende leden, om zo optimaal de aandacht te richten op beide steunpilaren. Het technische beleid wordt uitgevoerd door een professionele Technisch Coördinator. 

  Organisatie
  In een wereld van stijgende lasten, complexere regelgeving en een veranderde houding van de leden vraagt een vereniging om een andere organisatie dan van oudsher gebruikelijk is geweest. CWO verlaat oude patronen en creëert een duurzame organisatie opgebouwd uit vrijwilligers, die op noodzakelijke onderdelen professioneel worden ondersteund. “Nieuwelant” zoekt hiervoor actieve samenwerking met Gemeente, KNVB, collega-verenigingen en scholen om de organisatie daar waar mogelijk te verstreken, combineren of aan te vullen. Welke stappen CWO echter ook zet richting professionalisme, haar basis blijft het enthousiasme van de leden. Dat enthousiasme zal weer worden overgedragen op een volgende generatie en daarmee blijft de vereniging zijn rol als belangrijkste maatschappelijke ontwikkeling behouden. 

  Maatschappelijke waarde
  Voetbal heeft een enorme maatschappelijke aantrekkingskracht en biedt intrinsiek de mogelijkheid om belangrijke maatschappelijke problemen positief te beïnvloeden, zoals het bestrijden van overgewicht, naschoolse opvang en de integratie van allochtonen.

  CWO speelt, met (deels) actieve professionele ondersteuning, adequaat in op deze ontwikkelingen en maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die Overheid en Gemeente gaan bieden.

 • Reglementen

  Aan de basis voor het functioneren van de vereniging liggen de volgende reglementen ten grondslag.

  - De statuten
  - Verenigingsdocument
  - Sportiviteit & Respect

 • Nieuwe Leden

  Wat je moet weten als nieuw lid….

  Deze webpagina is speciaal bedoeld voor onze nieuwe leden. Op deze pagina vind je alle praktische informatie als je net nieuw bent bij CWO. Uiteraard kunnen wij ons voorstellen dat je naast deze informatie mogelijk nog een vraag hebt. Deze vraag kan je gewoon op de club stellen bij het wedstrijdsecretariaat of door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Senior of jeugdlid en het contact?
  Als je je als senior hebt ingeschreven, dan ben je oud en wijs genoeg om onderstaande zaken je makkelijk eigen te maken. Voor de teamindeling word je door het wedstrijdsecretariaat benaderd.
  Ben je een ouder en/of verzorger van een nieuw jeugdtalent dan word je binnen één week telefonisch benaderd door iemand van technisch zaken. Hij zal je aanvullende informatie geven over o.a. in welk team jouw kind gaat spelen.

  Gedragsregels?
  Voor het behouden of zelfs vergroten van plezier in voetbal is het belangrijk dat we bepaalde regels afspreken en ons daar allemaal aan houden. Respectvol omgaan met elkaar moet daarbij de basis zijn waar alles op rust.
  Klik hier voor de gedragsregels.

  Contributie…hoe werkt dat?
  Het is normaal dat er contributie betaald moet worden als je lid bent geworden van CWO. De contributiebedragen per leeftijdscategorie staan weer gegeven op website. Klik hier om daar te komen.
  Wilt u dat uw kind bij ons komt sporten, en heeft u hulp nodig in de vorm van een bijdrage om de contributie te betalen? Dien dan onder bepaalde voorwaarden een aanvraag in bij het Jeugd Sport Fonds. Klik hier om een aanvraag te doen.

  CWO heeft het incasseren van de contributie uitbesteed aan Club Collect. Zij verzorgen het gehele proces van aanschrijven, herinneren en aanmanen totdat de contributie volledig betaald is. Eenvoudig en gemakkelijk dus hiermee willen wij jou ontzorgen. Hieronder in het kort wat je kan verwachten.

  Stap 1. Je bent ingeschreven.
  Stap 2. Je ontvangt per sms en mail een link om in te loggen bij Club Collect.
  Stap 3. Op je persoonlijke pagina kun je aangeven hoe je wilt betalen (in 1x of in 4x).
  Stap 4. Je hebt je contributie voldaan.

  Klik hier voor de voorwaarden en procedures.
  Tot slot vind je op de home pagina een button om je lidmaatschap te ‘wijzigen’ of te beëindigen.

  Wie zijn de trainers en hoe zijn zij te bereiken?
  We vinden het belangrijk dat je weet wie jouw trainer wordt en op welke manier hij of zij te bereiken is. Op de site tref je per team (onder het balkje 'jeugd') de namen van de trainers en hun telefoonnummers aan. Bij de jeugdelftallen wordt er gewerkt met een WhatsApp groep. Via deze WhatsApp word je geïnformeerd over alle praktische zaken omtrent het team. Na een definitieve indeling zal je (als ouder(s)) hieraan toegevoegd worden.

  Wanneer wordt er getraind?
  Naast het spelen van wedstrijden wordt er doordeweeks getraind op ons mooie complex. Omdat wij het belangrijk vinden dat het duidelijk is wanneer jij gaat trainen, hoe laat de training begint en eindigt en op welk veld je traint, is er een overzicht gemaakt. Dit overzicht is hier te vinden.

  Een belangrijke huisregel bij CWO is, dat het afmelden voor een training vóór training gebeurt. Wij verwachten van je dat je dit meld bij je trainer per telefoon of een privé-app.

  Het tenue van CWO
  Vanaf seizoen 2015-2016 heeft CWO een kledingcontract met Masita. Sporthuis Mart van Dam (vertrouwd gezicht op de Van Hogendorplaan) is onze kleding leverancier. Je zult zelf kleding (korte broek, shirt en sokken) moeten aanschaffen bij Mart van Dam. U krijgt hier als lid van sv CWO ook een aantrekkelijke korting exclusief voor de leden van sv CWO.
  In de winkel is er mogelijkheid tot aanschaf en het passen van o.a. trainingspakken en sokken.
  Een andere mogelijkheid is dat je de kleding aanschaft via onze webshop. Deze is te bereiken via http://cwo.masita.com

  Het kan voorkomen dat het team waarin je terechtkomt gesponsord wordt. In dat geval zal het wedstrijdsecretariaat voor de senioren en de TC voor de jeugdleden jou hierover informeren.

  Zonder vrijwilligers, geen CWO…..de vrijwilliger van tegenwoordig
  Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde. Van bestuurslid tot barmedewerker, van trainer tot commissielid of scheidsrechter. Ook CWO kan niet zonder vrijwilligers.
  Vrijwilligers van “tegenwoordig” zijn niet meer de leden, die hun vrije tijd oneindig inzetten ten behoeve van de vereniging. Echter willen wij graag een beroep op jou / u doen om jouw/uw steentje bij te dragen aan CWO. In Combinatie zullen Wij Overwinnen.

  Klik hier voor de vacatures op vrijwilligersgebied.

  Klik hier voor de Digizine.

 • Bestuur & Commissies

  - Bestuursleden worden voor 3 jaar gekozen en treden daarna (op toerbeurt) af of worden herkozen.
  - Ieder bestuurslid heeft één of meerdere connecties met de verschillende commissies.
  - In geval van bestuursbeslissingen geldt bij gelijk aantal stemmen recht van veto voor de voorzitter.

  Ter ondersteuning van het bestuur zijn een aantal commissies benoemd met als taak, elke commissie op zijn gebied, uitvoering te geven aan het gedefinieerde beleid.

  Horecacommissie - Belast met de inkoop en verkoop van artikelen in het clubgebouw
  Jeugdcommissie -  Belast met het reilen en zeilen van de jeugdafdeling
  Seniorencommissie - Belast met het reilen en zeilen van de seniorenafdeling
  PR-commissie - Belast met de uitstraling van de club naar de regio en pers
  Sponsorcommissie - Belast met het aantrekken en onderhouden van de contacten met de sponsors

  U kunt onder deze tekst de bezetting van de verschillende commissies vinden met de eventuele vacatures. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Neem dan contact op met Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

  Er zijn vacatures in de commissies:
  - Horecacommissie (barbezetting)
  - Ledenadministatie
  - Communicatie en PR
  - Technische zaken (leiders en trainers)
  - Wedstrijdsecretariaat
  - Normen en waarden

  Handige e-mailadressen voor contact en/of vragen :

  Activiteitencommissie
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Bestuur
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Businessclub
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Commissie sportiviteit en respect Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Kantinezaken
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Ledenadministratie Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Penningmeester
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Projectgroep Vitalisering Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Sponsorcommissie
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Technische commissie
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Toernooicommissie
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Webmaster
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Wedstrijdsecretariaat Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Technische staf

  De technische staf is belast met de opleiding en begeleiding van de spelers.

  Voor het seizoen 2009/2010 is de samenstelling als volgt:

  Info bij het Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 • Nieuwsbrief

  Om de leden van CWO (en andere belangstellenden) op de hoogte te houden over het wel en wee van de club zal er met enige regelmaat een nieuwsbrief worden verstuurd. Er wordt een frequentie van eens in de maand nagestreefd.

  Indien u de nieuwsbrief wenst te ontvangen en nog niet op de mailinglijst staat kunt u zich als volgt abonneren:

  Stuur een email aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. met in de tekst van het mailtje de woorden: subscribe nieuwsbrief-l

  Het subject/onderwerp van het mailtje is niet van belang. Na succesvolle registratie ontvangt u een bevestiging (in het Engels helaas) waarin o.a. staat hoe u zich weer af kunt melden.

  Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief doet u het volgende: 

  Stuur een email aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.    met in de tekst van het mailtje de woorden: unsubscribe nieuwsbrief-l

  Initieel is de lijst met abonnees gevuld met alle mogelijke geïnteresseerden waarvan het e-mailadres bij de club bekend was.

   

 • Tenue

  CWO Masita kleding vanaf heden ook online te bestellen!  Via bovenstaande button of via de link ( http://cwo.masita.com/ ) is het vanaf heden mogelijk jouw CWO Masita kleding online te bestellen!
  Hierbij kan je kiezen of je jouw bestelling wil ophalen in de winkel van Sporthuis Mart van Dam of gewoon thuis laat bezorgen. Binnen de prijzen is al rekening gehouden met jouw leden voordeel, neem dus snel eens een kijkje in de webshop en bestel voordelig jouw CWO outfit! Passen kan uiteraard op voorhand prima in de winkel van Sporthuis Mart van Dam aan de van Hogendorplaan 9A.


  Wanneer je een offerte voor een geheel team met sponsoring wenst te ontvangen verloopt dit altijd nog via de sponsorcommissie ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) en niet via deze webshop!

  Wij wensen je veel shop plezier!


 • Contributie

  Voor het seizoen 2018 - 2019 gelden de volgende contributies met bijbehorende voorwaarden/procedure.

   

   

 • Technisch beleidsplan en procedures
 • In memoriam
 • Camera toezicht

Deze week zijn jarig:

Liliana Semedo Tavares (10/12)
Yassir Aissa Mouhand (10/12)
Emir Fidan (11/12)
Nischa Riedijk (11/12)
Jouri Poppelaars (12/12)
Tom Poppelaars (12/12)
Milano van Uffelen (13/12)
Martijn Cox (15/12)
Jemayro Teixera (16/12)