Copyright © 2008 Sportvereniging Combinatie Wil Overwinnen. Alle rechten voorbehouden. Design by MilRo
| Programma | Uitslagen | Trainingstijden | Kleedkamers | CWO Kleding | Lid worden? |

Organisatie

De vereniging is als volgt georganiseerd:

 • Visie op CWO : "... meer dan een club."

   

  De fusieclub sv CWO heeft een unieke mogelijkheid om oude patronen te verlaten en maximaal in te spelen op de hedendaagse en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. CWO is dan ook... “meer dan een club”.

  De visie is gebaseerd op 3 pijlers: 

  Voetbal
  Een sport heeft helden nodig. Daarom is een aantrekkelijk, op niveau spelend 1ste elftal van groot belang. CWO is daarbij wel een club, waarbinnen het product voetbal in al zijn vormen zodanig wordt aangeboden dat het een ieder kan boeien en binden. Zij biedt de mogelijkheid om de voetbalsport te bedrijven van 4 tot 60 jaar. Gezelligheid, geborgenheid en talentontwikkeling gaan hand in hand.

  Binnen CWO vormt het 1ste elftal van de zaterdagafdeling het speerpunt van het technische beleid. De zondagafdeling wordt op prestatief niveau gehandhaafd echter uitsluitend als opleidend en ondersteunend onderdeel van het technische beleid. Binnen dit technische beleid speelt de jeugdopleiding een dusdanige centrale rol, dat binnen 3 tot 5 jaar, het 1ste elftal voor minimaal 75% uit spelers bestaat, die uit haar eigen jeugd zijn voortgekomen.

  Het prestatieve beleid van de voetbalclub wordt op geheel andere wijze en gescheiden ingevuld (organisatorisch, aandacht) van de rest van de (recreatief) spelende leden, om zo optimaal de aandacht te richten op beide steunpilaren. Het technische beleid wordt uitgevoerd door een professionele Technisch Coördinator. 

  Organisatie
  In een wereld van stijgende lasten, complexere regelgeving en een veranderde houding van de leden vraagt een vereniging om een andere organisatie dan van oudsher gebruikelijk is geweest. CWO verlaat oude patronen en creëert een duurzame organisatie opgebouwd uit vrijwilligers, die op noodzakelijke onderdelen professioneel worden ondersteund. “Nieuwelant” zoekt hiervoor actieve samenwerking met Gemeente, KNVB, collega-verenigingen en scholen om de organisatie daar waar mogelijk te verstreken, combineren of aan te vullen. Welke stappen CWO echter ook zet richting professionalisme, haar basis blijft het enthousiasme van de leden. Dat enthousiasme zal weer worden overgedragen op een volgende generatie en daarmee blijft de vereniging zijn rol als belangrijkste maatschappelijke ontwikkeling behouden. 

  Maatschappelijke waarde
  Voetbal heeft een enorme maatschappelijke aantrekkingskracht en biedt intrinsiek de mogelijkheid om belangrijke maatschappelijke problemen positief te beïnvloeden, zoals het bestrijden van overgewicht, naschoolse opvang en de integratie van allochtonen.

  CWO speelt, met (deels) actieve professionele ondersteuning, adequaat in op deze ontwikkelingen en maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die Overheid en Gemeente gaan bieden.

 • Reglementen

  Aan de basis voor het functioneren van de vereniging liggen de volgende reglementen ten grondslag.

  - De statuten
  - Verenigingsdocument
  - Sportiviteit & Respect

 • Bestuur

  Het bestuur van CWO bestaat uit acht personen.

  1. De bestuursleden worden voor 3 jaar gekozen en treden daarna (op toerbeurt) af of worden herkozen.
  2. Ieder bestuurslid heeft één of meerdere connecties met de verschillende commissies
  3. 8-mans bestuur; in geval van bestuursbeslissingen geldt bij gelijk aantal stemmen recht van veto voor de voorzitter.

  U kunt de actuele samenstelling van het bestuur hier bekijken.

 • Commissies

  Ter ondersteuning van het bestuur zijn een aantal commissies benoemd met als taak, elke commissie op zijn gebied, uitvoering te geven aan het gedefinieerde beleid.

  Horecacommissie - Belast met de inkoop en verkoop van artikelen in het clubgebouw
  Jeugdcommissie -  Belast met het reilen en zeilen van de jeugdafdeling
  Seniorencommissie - Belast met het reilen en zeilen van de seniorenafdeling
  Bouwcommissie - Belast met de bouw van het nieuwe complex
  PR-commissie - Belast met de uitstraling van de club naar de regio en pers
  Sponsorcommissie - Belast met het aantrekken en onderhouden van de contacten met de sponsors


  U kunt onder deze tekst de bezetting van de verschillende commissies vinden met de eventuele vacatures. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Neem dan contact op met Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

  Er zijn vacatures in de commissies:
  - Horecacommissie (barbezetting)
  - Ledenadministatie
  - Communicatie en PR
  - Technische zaken (leiders en trainers)
  - Wedstrijdsecretariaat
  - Normen en waarden

 • Technische staf

  De technische staf is belast met de opleiding en begeleiding van de spelers.

  Voor het seizoen 2009/2010 is de samenstelling als volgt:

  Info bij het Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 • Nieuwsbrief

  Om de leden van CWO (en andere belangstellenden) op de hoogte te houden over het wel en wee van de club zal er met enige regelmaat een nieuwsbrief worden verstuurd. Er wordt een frequentie van eens in de maand nagestreefd.

  Indien u de nieuwsbrief wenst te ontvangen en nog niet op de mailinglijst staat kunt u zich als volgt abonneren:

  Stuur een email aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. met in de tekst van het mailtje de woorden: subscribe nieuwsbrief-l

  Het subject/onderwerp van het mailtje is niet van belang. Na succesvolle registratie ontvangt u een bevestiging (in het Engels helaas) waarin o.a. staat hoe u zich weer af kunt melden.

  Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief doet u het volgende: 

  Stuur een email aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.    met in de tekst van het mailtje de woorden: unsubscribe nieuwsbrief-l

  Initieel is de lijst met abonnees gevuld met alle mogelijke geïnteresseerden waarvan het e-mailadres bij de club bekend was.

   

 • Tenue

  Sporthuis Mart van Dam, onze leverancier van Masita !

  Sporthuis Mart van Dam, van Hogendorplaan 9a, Vlaardingen
  www.sporthuismartvandam.nl

  Vanaf seizoen 2015-2016 is Sporthuis Mart van Dam (vertrouwd gezicht op de Loper) onze kleding leverancier. Alle kleding bestellingen welke middels sponsoren wordt verzorgt lopen via de sponsorcommissie ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ), indien u zelf een aankoop wenst te doen bent u ten alle tijden van harte welkom bij Henk van Sporthuis Mart van Dam, u krijgt hier als lid van sv CWO ook een aantrekkelijke korting welke exclusief voor de leden van sv CWO zijn bedongen. Er is in de winkel op de Loper mogelijkheid tot aanschaf en het passen van o.a. trainingspakken en sokken! Vooralsnog verzorgt sv CWO de tenues van alle spelende leden.

  Voor meer informatie over bestellingen en/of kleding: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

   

   

   

 • Contributie

  Voor het seizoen 2017 - 2018 gelden de volgende contributies met bijbehorende voorwaarden/procedure.

  De contributies zijn hier te bekijken.

  De voorwaarden/procedure zijn hier te bekijken.

  Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden ook regels. Deze zijn hier te vinden.

 • Technisch beleidsplan en procedures
 • In memoriam
 • Camera toezicht

Agenda

Deze week zijn jarig:

Kivanc Demirtas (17/12)
Mosaiah Uiterloo (18/12)
Nygel Martis (19/12)
Danouk Schrijvershof (20/12)
Colin Zwemmer (21/12)
Reginho Sordam (21/12)
Rabia Durmus (23/12)