Copyright © 2008 Sportvereniging Combinatie Wil Overwinnen. Alle rechten voorbehouden. Design by MilRo
| Programma | Uitslagen | Trainingstijden | Kleedkamers | CWO Kleding | Lid worden? |

Visie op CWO : "... meer dan een club."

 

De fusieclub sv CWO heeft een unieke mogelijkheid om oude patronen te verlaten en maximaal in te spelen op de hedendaagse en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. CWO is dan ook... “meer dan een club”.

De visie is gebaseerd op 3 pijlers: 

Voetbal
Een sport heeft helden nodig. Daarom is een aantrekkelijk, op niveau spelend 1ste elftal van groot belang. CWO is daarbij wel een club, waarbinnen het product voetbal in al zijn vormen zodanig wordt aangeboden dat het een ieder kan boeien en binden. Zij biedt de mogelijkheid om de voetbalsport te bedrijven van 4 tot 60 jaar. Gezelligheid, geborgenheid en talentontwikkeling gaan hand in hand.

Binnen CWO vormt het 1ste elftal van de zaterdagafdeling het speerpunt van het technische beleid. De zondagafdeling wordt op prestatief niveau gehandhaafd echter uitsluitend als opleidend en ondersteunend onderdeel van het technische beleid. Binnen dit technische beleid speelt de jeugdopleiding een dusdanige centrale rol, dat binnen 3 tot 5 jaar, het 1ste elftal voor minimaal 75% uit spelers bestaat, die uit haar eigen jeugd zijn voortgekomen.

Het prestatieve beleid van de voetbalclub wordt op geheel andere wijze en gescheiden ingevuld (organisatorisch, aandacht) van de rest van de (recreatief) spelende leden, om zo optimaal de aandacht te richten op beide steunpilaren. Het technische beleid wordt uitgevoerd door een professionele Technisch Coördinator. 

Organisatie
In een wereld van stijgende lasten, complexere regelgeving en een veranderde houding van de leden vraagt een vereniging om een andere organisatie dan van oudsher gebruikelijk is geweest. CWO verlaat oude patronen en creëert een duurzame organisatie opgebouwd uit vrijwilligers, die op noodzakelijke onderdelen professioneel worden ondersteund. “Nieuwelant” zoekt hiervoor actieve samenwerking met Gemeente, KNVB, collega-verenigingen en scholen om de organisatie daar waar mogelijk te verstreken, combineren of aan te vullen. Welke stappen CWO echter ook zet richting professionalisme, haar basis blijft het enthousiasme van de leden. Dat enthousiasme zal weer worden overgedragen op een volgende generatie en daarmee blijft de vereniging zijn rol als belangrijkste maatschappelijke ontwikkeling behouden. 

Maatschappelijke waarde
Voetbal heeft een enorme maatschappelijke aantrekkingskracht en biedt intrinsiek de mogelijkheid om belangrijke maatschappelijke problemen positief te beïnvloeden, zoals het bestrijden van overgewicht, naschoolse opvang en de integratie van allochtonen.

CWO speelt, met (deels) actieve professionele ondersteuning, adequaat in op deze ontwikkelingen en maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die Overheid en Gemeente gaan bieden.

Deze week zijn jarig:

Milano van Uffelen (13/12)
Martijn Cox (15/12)
Jemayro Teixera (16/12)
Kivanc Demirtas (17/12)
Yalisa Willemsen (17/12)
Mosaiah Uiterloo (18/12)
Nygel Martis (19/12)