Copyright © 2008 Sportvereniging Combinatie Wil Overwinnen. Alle rechten voorbehouden. Design by MilRo
| Programma | Uitslagen | Trainingstijden | Kleedkamers | CWO Kleding | Lid worden? |

Update rubbergranulaat PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag 18 februari 2017 08:54Beste Leden,
Het televisieprogramma ZEMBLA zond op woensdag 15 februari jl. een vervolg op de uitzending van 5 oktober jl. uit met de titel:  'Gevaarlijk spel, het vervolg'. Hierdoor is mogelijk weer veel aandacht van andere (lokale) media, voetbalclubs en hun leden en kunnen uiteenlopende vragen ontstaan.

In de uitzending is een onderzoek gepresenteerd van de VU. Hierin werden onder andere voorlopige resultaten getoond van proefjes met zebravisjes. Het RIVM zegt hier vandaag onder andere over:

Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens.

De conclusie is dus dat voor het RIVM geen enkele aanwijzing is om van het eerder ingenomen standpunt af te wijken. Als bestuur van CWO conformeren wij ons hieraan en zullen er geen aanvullende maatregelen getroffen worden.

Indien er aanvullende informatie komt, zullen wij u direct hierover informeren.

Namens het bestuur van CWO

 

 
Recente artikelen in de categorie Laatste nieuws

Deze week zijn jarig:

Shayden Merite (16/11)
Rona de Voogd (17/11)
Chendra Fraaij (21/11)